ساخت مثلث با استفاده از CSS

درودی مجدد. برای اولین آموزش در وبلاگم خواستم یک کار خلاقانه برای ایجاد یک مثلث متساوی الاضلاع بدون استفاده از تصویر، فقط با استفاده از CSS 2 آموزش بدم. به احتمال زیاد با Border ها در CSS کار کرده اید و شاید تاکنون به نوع دقیق عملکرد و ساخت حاشیه کادر توجه نکرده باشید. در زیر […]